GJenoppdag Bergen!

Kven er ein typisk Bergenser? Møt det tamilske Bergen og eller det spanske Bergen! Kjenner du Tigergjengen, fortellingene fra ungdom med downs syndrom? Lær om kjærleiken i den skeive byen. Når mange får fortelje, vokser mangfaldet seg stort og ekte.

Forteljarpanel på Bergen off. Bibliotek
Unge jenter på eventyr i Amerika på 60-talet, ein gründer fra Liberia, ein sosiolog frå Ghana og ein tamilsk dansar frå Fyllingsdalen.

Folkedraktframsyning!
Vi var innom Folkedraktframsyninga på Torgallmenningen. Framsyninga har lang tradisjon i Bergen og er den einaste av sitt slag i Noreg. Trur vi.

"Møt ein bergenser..."
Det store vi samarbeidde med Skeivt arkiv.om å saman produsere innhald til ein geo-lokaliseringsapp. Vi høyrer for oss minner frå mangfaldige Bergen i ein eigen app!

Arve
Alle har rett på vin!


Birgit
La oss ha eit ueinigheitsfellesskap.

Nichola
Døve må òg få danse!

Benedict
Folkedraktframsyning;
ver stolt av den du er.

Gifty
Tur til Aboretet med Passion for Difference

Under kan du sjå intervju som vart laga av ungdomsredaksjonen i Det store vi, sommaren 2021.

om å vere jente og krysskulturell

om kulturpolitikk

om å bli bergenser

om å vere norsk eller bergenser

om Tamilskolen i Bergen

Chiku Ali: Norges store hjerte

Om transfobi og kvinnekamp

Om særtrekk ved Bergen

om gamle folk

Leila Razzouk og Silje Tennebø

Leila er grunnleggeren av Papillon, multikulturell møteplass for unge. Silje Tønnebø er student med praksisjobb i Papillon. Saman hadde dei i juli 2021 ansvaret for "Sommerfuglskolen" på Varaldsøy i Sunnhordland. I dette intervjuet fortel dei både om leiren i - der dei brått og uventa fekk besøka av sjølvaste statsminister Erna Solberg kvelden før dette intervjuet blei gjort. Leila fortel også om bakgrunnen for opprettinga av Papillon, og og kvifor ho brenn for å hjelpe fram unge kvinner med krysskulturell bakgrunn. Intervjuar er Bjørn Enes.

Katrine Nødtvedt

Katrine Nødtvedt ble etter kommunevalget i 2019 satt inn som byråden fra kulturbyråd i Bergen. Nødtvedt er utdannet psykolog, og ble politiker på fulltid for MDG etter valget. Da Nødtvedt ble byråd ble byrådstittelen endret fra “Kultur, klima og næring” til “Kultur, mangfold og likestilling". I intervjuet forteller Katrine Nødtvedt om den store langtidsplanen som i Januar 2021 ble vedtatt, som fokuserer på mangfold og deltagelse i kunst og kulturlivet. Katrine Nødtvedt ble intervjuet av Saiejaha Sujanthan den 12.07.2021.

Les meir under detstorevi.no/folk/noedtvedt

Saiejaha Sujanthan

Saiejaha Sujanthan født i Sri Lanka flyktet til Norge når hun var 6 år. I dette intervjuet forteller hun om bakgrunnen for flyktningen til Norge, opplevelser fra hjemlandet og om egne opplevelser fra Norge. Hun er usikker på om føler seg norsk etter 10 år i Norge, men hun identifiserer seg selv som bergenser. Saiejaha er idag 17 år gammel, og går på Bergen Katedralskole. I intervjuet forteller hun om hvordan det er å være flerspråklig og om sin egen norsk opplæring. Saiejaha ble intervjuet av Bjørn Enes den 28.06.2021.

Neo Ottemöller

Neo var 14 år gamal då dette intervjuopptaiket blei gjort i juli 2021. Han er fødd i Skottland, mor er frå Zimbamwe og far frå Tyskland. Han har budd i Bergen sidan han var tre år gamal. Heime snakkar dei tre språk om kvarandre - han snakkar tysk med far, engelsk med mor og norsk med syster.

Arve Johannes Nilsen

I dag er Arve mest kjend som "rullestolaktivist" - han er ein av dei mest synlege i fyrste rekke i kampen for universell utforming i Bergen. Tidlegare var han handverkar. I mange år har han arbeidd innan praktisk kulturminnevern. Når nettopp kulturvern blir brukt som argument mot at bygg og inngangar blir gjort tilgjengelege for folk i rullestol eller med andre utfordringar, er han rette mann på rette plass. Dette intervjuet var det fyrste som blei gjort i mangfaldsprosjektet "Det store vi". Det førte til at Arve blei ein av initiativtakarane. Intervjuar var Mariela Norheim.

Gunda Kārkliņa

Gunda vaks opp i Tirza, aust i Latvia. Barne- og ungdomsåra hennar var prega av livet i Sovjetunionen. Ho likte seg i barneorganisasjonen Unge Pionerar, dei lærte å marsjera, helsa Partiet og svara på spoørsmål om samfunnsliv og politikk. Ho tok lærarskulen og kom til Riga i 1987. Då var det begynt med demonstrsjonar rundt fridomsstatua. Det var meir og meir spent, heilt fram til barrikadetida i 1991. Den 7. januar, den mest dramatiske dagen, låg ho på sjukehus og fødde dotter si.