Neo Ottemöller

Neo var 14 år gamal då dette intervjuopptaiket blei gjort i juli 2021.

Han er fødd i Skottland, mor er frå Zimbamwe og far frå Tyskland. Han har budd i Bergen sidan han var tre år gamal. Heime snakkar dei tre språk om kvarandre - han snakkar tysk med far, engelsk med mor og norsk med syster.

Han er usikker på om han er norsk. Men han er sikker på at han er bergenser.

Tidskode og stikkord om innhaldet

00:00

Personalia - pappa Tyskland - Mamma Zimabwe - eg fødd i Skottland

.

Kom til Bergen tre år gammal - pappa frå landsbygda i Nordrhein-Westfalen - mamma frå Harare. Møttest som studentar i Bergen

03:20

Sædalen, Rådal, Minde, Nesttun -

05:00

Er ikkje norsk - men er bergensar

05:50

Mange mener at Bergen berre er ein stad dei bur - Eg tenkjer at når ein har budd lenge nok blir ein del av det.

06:45

Snakkar tysk med pappa, engelsk med mamma og norsk med lillesøster . Det er ein fordel - særleg for tysk og engelsk

08:30

Pappa har tatt med tysk kultur - eg får ulike kulturar blanda inn i min identitet

09:00

Mors afrikanse språk er Shona - ho snakkar mest engelsk også med familien

11:00

Engelsk er eit universalspråk - engelsk tar over

12:00

Vært i Zimbabwe berre på ferie - i Tyskland litt meir, en ikkje sidan 2019.

13:00

Engelsk eller tysk var det fyrste språket - ikkje sikker. Tenkjer på norsk .

13:40

Tenkjer på norsk også når eg snakkar med mor eller far. Tipper at norsk er hovedspråket. har mest (biologisk) norske vener

14:50

Få flerkuilturelle venner - ein god ven, men han snakkar berre norsk-


17:05

Framtidsplanar: Lyst å jobbe med film eller journalistikk. Men vil kanskje endre syn i framtida. Interessant å lage film -

.

Var på filmkurs - skulle lage manus. Måtte på toalettet - fann ikkje vegen tibake. Så kom det ein vaskemann. Måtte gjere mange oppgaver for å finne tilbake. Moralen: Tar arbidet alvorleg

17:50

Vi var tre stykkler som laga filmmanus saman.

20:50

Veldig gøy å lage historia. Veldig varmn. Lita plaegging i starten - ein av oss hadde mange gode idear. Blei ikkje ferdige - håper på framhald etter sommaren.

22:00

Litt lyst å bli skodespelar - men mest lyst å lage filmane

23:40

Egen definisjon til å være kunstner annlagt. Hva vil det si å være kunstner?

26:04

2 søsken - en halv store bror og en lille søster. Spøker mye med søsteren om at hun ikke hadde fantes uten at han hadde vært der.

27:26

Film vs fortellinger

28:58

Samtidskunstprosjekt i ungdomsskolen

30:21

Kan se ting på ulike måter.

31:26

Verdens framtid, verdens ende nær?

36:19

Framtiden for seg selv, studiespesialisering eller medie på VGS.

39:43

Egen rolle i storsamfunnet via kulturpåvirkning.

Stubbar:

Om å vere bergenser