Arve Johannes Nilsen

Arve Johannes Nilsen

I dag er Arve mest kjend som "rullestolaktivist" - han er ein av dei mest synlege i fyrste rekke i kampen for universell utforming i Bergen. Tidlegare var han handverkar. I mange år har han arbeidd innan praktisk kulturminnevern. Når nettopp kulturvern blir brukt som argument mot at bygg og inngangar blir gjort tilgjengelege for folk i rullestol eller med andre utfordringar, er han rette mann på rette plass. Med den kompetansen han har, nyttar det ikkje å avfeie denne delen av mangfaldsarbeidet med at "vi ville så gjerne . men....."

Dette intervjuet var det fyrste som blei gjort i mangfaldsprosjektet "Det store vi". Det førte til at Arve blei ein av initiativtakarane. Intervjuar var Mariela Norheim.


Logg Arve Johannes Nilsen 18.02.2021.xlsx

Stubbar:

Om bergenserar

Bygging av rampe på Vinmonopolet

Mannsroller på 70-tallet