Saiejaha Sujanthan

Saiejaha Sujanthan

Saiejaha Sujanthan født i Sri Lanka flyktet til Norge når hun var 6 år. I dette intervjuet forteller hun om bakgrunnen for flyktningen til Norge, opplevelser fra hjemlandet og om egne opplevelser fra Norge. Hun er usikker på om føler seg norsk etter 10 år i Norge, men hun identifiserer seg selv som bergenser. Saiejaha er idag 17 år gammel, og går på Bergen Katedralskole. I intervjuet forteller hun om hvordan det er å være flerspråklig og om sin egen norsk opplæring. Saiejaha ble intervjuet av Bjørn Enes den 28.06.2021. Se oversikt over hele intervju innholdet på https://www.detstorevi.no/folk/sujanthan


Logg Saiejaha Sujanthan 28.06.2021.xlsx