Katrine Nødtvedt

Katrine Nødtvedt

Katrine Nødtvedt ble etter kommunevalget i 2019 satt inn som byråden fra kulturbyråd i Bergen. Nødtvedt er utdannet psykolog, og ble politiker på fulltid for MDG etter valget. Da Nødtvedt ble byråd ble byrådstittelen endret fra “Kultur, klima og næring” til “Kultur, mangfold og likestilling". I intervjuet forteller Katrine Nødtvedt om den store langtidsplanen som i januar 2021 ble vedtatt, som fokuserer på mangfold og deltagelse i kunst og kulturlivet. Katrine Nødtvedt ble intervjuet av Saiejaha Sujanthan den 12.07.2021.


Logg Katrine Nødtvedt 12.07.2021.xlsx

Stubb Katrine Nødtvedt - frå psykolog til politikar


Stubb - Katrine Nødtvedt om mangfaldsbyen Bergen

Stubb - Katrine Nødtved - om transfobi