Mat

Ideen med denne sida er å dele forteljingar om mat og kultur. Korleis lagar ein spennande rettar? Kva slags forteljingar er knytta tril maten sjølv, eller råvarene?

Her har Layachi og intervjueren Saiejaha Sujanthan diskusjon om en av rettene som ble laget på vegetariske verkstedet som en del av Aktiv Sommer Bergen.