Om

Initiativtakarane:

Seks personar møttest på ettervinteretn 2021 og tok til å snakke om mangfald i Bergen:


Ada Freng er veteran frå mangfaldsarbeidet i Sportsklubben Djerv.

Momodou "Jobs" Jobarteh er ein av grunnleggarane av det som i dag er Innvandrarrådet i Vestland.

Florentino Bulnes er spesialrådgjevar om språkopplæring i skulen i Bergen.

Arve Nilsen er veteran innan kulturvern og aktivist innan universell utforming og tilgang for rullestolbrukarar.

Bjørn Enes er dagleg leiar i Memoar - og

Mariela Norheim er ho som starta prosessen. Ho kom til Memoar og sa: Eg har lyst å arbeide med munnleg historie og mangfald.

Utover i vårhalvåret hadde vi seks ein serie fruktbare diskusjponar og kva som kan skje i eit stort mangfaldsprosjekt.