"Det fekk meg til å tenke på...."

Kanhende det kan bli ein serie av arrangement - uformelt, litt ustrukturert - der dein eine forteljinga tar den neste. Eit panel, ein samtaleleiar - og eit tema. Men elles fritt fram...

Frå eit slikt arrangement i 2018 - forteljingar om eksplosjonen på Vågen og andre barndomsminne frå krigsåra. I auditoriet på Bergen off. Bibliotek. Sjå meir på Memoar.no/bergen/eksplosjonen