Van der Lans

Dagligleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen, Birgit van der Lans forteller om hva STL Bergen jobber med og deres opplegg om "mangfolds byen Bergen" som har 5-års jubileum der fokuset er på mangfold i Bergen. Itillegg er det 10 års jubileet til STLB, i og med at det ble opprettet på grunn av den nasjonale sørgedagen etter 22.juli, der en Iman, biskop og en representant fra human etisk forbund sto på scenen sammen for første gang. Birgit van der Lans forteller i videoen om framtiden til STLB, og hva deres arbeidsoppgaver er når det kommer til å skape dialog mellom ledere i forskjellige tros- og livssynssamfunn.

Nettsiden til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen er https://www.stlb.no/

Memoar - Birgit van der Lans om STL Bergen 28.07.2021