EllenJensen

Intervjuoptak frå juli 2021. Tekstsamandrag og logg er under arbeid.