Vi høyrer gjerne frå deg!

Er det nokre tema i prosjektet som vekkjer er særkilt interesse?

Skal du ha eit arrangement om løfter fram mangfald i Bergen og tykkjer vi kunne vore interessert i å høyre om det?

Ta kontakt: mariela.norheim@memoar.no eller bjorn.enes@memoar.no