Vestnorsk utvandringssenter

"Nye stemmer, samme samling?"

Forteljingar om migrasjon: Redaksjon frå nettverket til Memoar. Utstilling på utvandringssenteret på Radøy i Nordhordland

Nye stemmer og nettverk

Vestnorsk utvandringssenter og Memoar vil hente inn personar med bakgrunn som migrant som ønskjer å lære å samle inn munnleg historie til dei faste samlingane på musèet.

Samarbeid med museum