Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen

Portrettintervju i Guds hus

Vi ønskjer å gjere eit portrettintervju med dei ulike leiarane i medlems-organisasjonane i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen.