Bergen offentlige bibliotek

Mangfold i lokalhistorisk avdeling, Vårt Vestland

Ka e ein typisk Bergenser?

Arragenment under migrasjondagen med biblioteket og vestnorsk utvandringssenter i 2021

"Jenter på eventyr i Amerika, ein gründer fra Liberia, ein sosiolog frå Ghana og ein tamilsk dansar frå Fyllingsdalen" Forteljarpanel i samarbeid med Bergen offentlege bibliotek, Memoar og Vestnorsk utvandringssenter.

Ope forteljarstudio på biblioteket etter avtale med Memoar kvar tirsdag, arrangement med forteljarpanel og kurs for å supplere lokalhistoria i Bergen. Vi vil løfte fram fleire stemmer i vår felles (lokal)historie på biblioteket.

samarbeid med bibliotek