Bergen internasjonale kultursenter

Redaksjonar for mangfald

Forteljingar om migrasjon: etablere podcast og YouTubekanal

Arbeidsretta kurs og rettleiing i det redaksjonelt arbeid gjennomført på og i samarbeid med Bergen Internasjonale Kultursenter sine medlemsorganisasjoner.