Hei! Denne sida er under arbeid akkurat no. helsing frå prosjektleiar (mai 2022)

DET VESTNORSKE TEATERET

BERGEN OFF.BIBLIOTEK

INTERNASJONALE KULTURSENTER

VESTNORSK UTVANDRINGSSENTER

Samarbeidet blomstrar!

No er store delar av det frivillige organisasjonslivet i Bergen med, representert gjennom paraplyorganisasjonane Bergen Internasjonale Kultursenter, Amatørkulturrådet og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. ABM-institusjonane Bergen offentlige Bibliotek, Bymuseet og Vestnorsk Utvandringssenter er frampå. Ein spanande fortropp av kunstlivet er inspirert, Bergen Borgerscene. Vi har allereie eit program med munnleg historie på Det vestnorske teateret.

STLB: TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN

FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMA

PASSION FOR DIFFERENCE

SOMMAR-REDASJONEN 2021