(Bildet: "Livet, leiken og draumane" av Arne Mæland. Foto: Jan Petter Svendal)

Ein typisk bergenser er ein som bur i Bergen

Nichola
Døve må også få danse!

Arve
Alle har rett på vin!

Neo
Ikkje norsk - men bergensar

Saiejaha

Om å lære språkl

Nina:

Om særtrekk ved Bergen

Chiku Ali:

Om makrell i boks

Katrine:

Om mangfald i Bergen


Pågåande aktivitetar og samarbeid

"Meet the locals"
Vi vil vere på fleire platformer! I starten av denne månaden har Det store vi samarbeida med Skeivt Arkiv. Vi skal saman produsere innhald til ein geo-lokaliseringsapp. Lydopptaka skal mellom anna vere frå "Frimerket" . Snart kan ein få lyden av mangfaldet medan ein går seg ein tur i Bergen.

Programserie på Det Vestnorske Teater
På Logen kan publikum sjå fleire live intervju-samtalar med ulike bergensarar. I samarbeid med Mangfoldsbyen vil det første intervjuet ha handle om mellom anna tru og livvssyn. Bjørn Enes skal ha samtale med Asnake Erko og Waaqeffannaa-religionen.
Klikk her for fb-hending!

Memoar og Det store vi er aktive på Bergen Offentlege bibliotek

Har du lyst å bli intervjua av oss i Memoar kan du møte opp å avtale tid på biblioteket, eller klikke på lenka her.