Hei! Denne sida er under arbeid akkurat no. Helsing frå prosjektleiar (mai/jun 2022)

Samarbeidet blomstrar!

No er store delar av det frivillige organisasjonslivet i Bergen med, representert gjennom paraplyorganisasjonane Bergen Internasjonale Kultursenter, Amatørkulturrådet og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. ABM-institusjonane Bergen offentlige Bibliotek, Bymuseet og Vestnorsk Utvandringssenter er frampå. Ein spanande fortropp av kunstlivet er inspirert, Bergen Borgerscene. Vi har allereie eit program med munnleg historie på Det vestnorske teateret.

DET VESTNORSKE TEATERET

DEN UKRAINSKE FORENINGA

INTERNASJONALE KULTURSENTER

BERGEN OFF.BIBLIOTEK

VESTNORSK UTVANDRINGSSENTER

DIASPORA TAMIL ARCHIVES

STLB: TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN

FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMA

FILMMILJØET I BERGEN

SKEIVT ARKIV

PASSION FOR DIFFERENCE

SOMMAR-REDASJONEN 2021